• EnLiFT 2 Project


  • Silviculture | Forest Planning & Governance | Forest Enterprises

Manuals/Guidelines

  • Home
  • /
  • Manuals/Guidelines

Agroforestry systems and entrepreneurship development: Training manual for facilitators

नेपाल कृषि प्रधान देश हो जहॉ कुल जनसख्याको ६८५ मानिसहरु कृषिमा निर्भर गर्दछन् । जम्मा जनसंख्या मध्ये धेरै जसो किसानहरुसँग थोरै जमिन छ । कृषि, वन र पशु पालनका कार्यहरुबाट थोरै जग्गा भएका किसानहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु आजको एउटा चुनौतीपूर्ण काम हो । जुन काम कृषि वन प्रबिधि अपनाएर गर्न सकिन्छ । खेतीका विभिन्न प्रणालीहरु मध्ये कृषि वन पनि एउटा यस्तो प्रणाली हो जसले रुख बालीहरु जस्तै डालेघाँस, काठ दाउरा र गैह्र काष्ठ वन पैदावारको साथसाथै अन्न बाली, फलफूल, तरकारी र घाँसेबाली आदि एउटै जमिनबाट एकै समयमा उत्पादन गर्न सिकाउँछ । यो प्रबिधि वातावरण संरक्षण र जलबायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाबहरु न्युनिकरणका लागि अनुकुलन छ । यस प्रबिधिले किसानको पशुपालन व्यवसाय सफल बनाउनुका साथै खाद्य सुरक्षा बढाउन, पाैिष्टक तत्व वृद्धि गर्न, गरिवी घटाउन र दिगो जिविकोपार्जनका लागि पनि मद्दत गर्दछ । यस प्रबिधिले कार्बन संचिती गर्न, वन विनास रोक्न, जैबिक बिबिधता संरक्षण गर्न, माटो र पानी संरक्षण गर्न सहयोग गर्दछ ।

EnLiFT Model 1.0: a household income and food security model for rural areas of Nepal

The EnLiFT model was built to help estimating household income and food security level in rural areas of Nepal, especially in the mid-hills region that has a rugged terrain with high variability in terms of biophysical and climate condition. In this region, local people largely depend on farming system for their subsistence, and high poverty rate prevails due to difficult landscape condition. There is a strong need to develop more livelihood and environmentally sustainable farming systems for this region. Thus, a model that can estimate household income derived from different livelihood options, both on-farm and nonfarm, and the household food security level is desirable. In Nepal, including in the mid-hills region, both agricultural lands and community forestry play important role in the local livelihood. The community forestry in the country has been recognized as a successful environmental management and development program. The community forestry areas in Nepal comprise of 1.2 million hectares of land, or about one fourth of Nepal’s forested areas. The importance of community forest and agroforestry systems to the households living in the rural areas has been increasingly recognized. However, quantifying their contribution is not an easy matter. The EnLiFT model was designed to be able to estimate income contribution from both farmers’s agricultural lands and silviculture practices in community forestry.